English

Cynghorwyr

 

 

Cynghorwyr

Y Cynghorydd Gwenfair E Davies

Pengwern, Abgerangell, Machynlleth, Powys,

SY20 9NL

01650 511 417

Cynrychioli Gward Cemaes

 

Y Cynghorydd Dafydd Evans

Dolau Brics, Llanwrin, Machynlleth, Powys,

SY20 8QQ

07751 514 848

Cynrychioli Gward Ceinws

 

Y Cynghorydd Aled O Griffiths

Tynywern, Cwmlline, Machynlleth, Powys,

SY20 9PF

01650 511 995

Cynrychioli Gward Cemaes

 

Y Cynghorydd Paul Hughes

Y Minffordd, Glantwymyn, Machynlleth, Powys,

SY20 8LF

01650 511 813

Cynrychioli Gward Darowen

 

Y Cynghorydd Siôn Ifans

Cadeirydd

Bryn Uchaf, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys,

SY20 9AH

01650 531 390

Cynrychioli Gward Cemaes

 

 Y Cynghorydd D Gwyn Jones

Tynrhos, Glantwymyn, Machynlleth, Powys,

SY20 8LF

01650 511 255

Cynrychioli Gward Darowen

 

Y Cynghorydd Gareth Wyn Jones

Is-gadeirydd

Coed Ddol, Llanwrin, Machynlleth, Powys,

SY20 8QH

01650 511 260

Cynrychioli Gward Llanwrin

 

Y Cynghorydd Iwan Pughe Jones

Bronffynon, Darowen, Machynlleth, Powys,

SY20 8NU

01650 511 110

Cynrychioli Gward Darowen

 

Y Cynghorydd Siôn Aeron Pughe

Ty’n Cae, Comins Coch, Machynlleth, Powys, 

ST20 8LG

01650 511 110

Cynrychioli Gward Comins Coch

 

Y Cynghorydd Deryck Lewis

4 Rhosawel, Cwmlline, Machynlleth, Powys,

SY20 9PD

01650 511 357

Cynrychioli Gward Cemaes

 

 

Y Cynghorydd Gwen Lloyd

Glandulas, Pantperthog, Machynlleth, Powys,

SY20 9AX

01654 702 481

Cynrychioli Gward Ceinws

 

Y Cynghorydd S Gareth Owen

Geryllan, Llanwrin, Machynlleth, Powys,

SY20 8QH

01650 511 847

Cynrychioli Cymuned Llanwrin

 

Y Cynghorydd William N Owen

Abernant, Llanwrin, Machynlleth,

SY20 8QQ

01650 511 267

Cynrychioli Cymuned Llanwrin

 

Y Cynghorydd Geraint Wigley

Lleiniau, Darowen, Machynlleth, Powys,

SY20 8NS

01650 511 930

Cynrychioli Cymuned Darowen

 

Y Cynghorydd Huw M Williams

Ceinws Bach, Ceinws, Machynlleth, Powys, SY20 9EX

01654 761 351

Cynrychioli Gward Ceinws

 

 

Y Cynghorydd Sir Elwyn Vaughan

9 Glanclegyr, Llanbrynmair, Powys, 

SY19 7DH

07976927626

Aelod Lleol Cyngor Sir Powys