English

Amdanom Ni

Gweler Isod

Amdanom Ni

Mae Cyngor Cymuned Glantwymyn yn ardal wledig sy'n seiliedig ar ganol Dyffryn Dyfi ac yn cynnwys pentrefi, Abercegir, Ceinws, Cemaes, Cwmlline, Darowen, Glantwymyn, Llanwrin a Talywern.  Mae'r gymuned yn cynnwys hen plwfi Llanwrin a Chareinion Fechan, rhan helaeth o blwyf Cemaes ac hanner gogleddol plwyf Darowen.

Mae'r Cyngor Cymuned yn cwrdd yng Nghanolfan Glantwymyn ar y Dydd Iau olaf ym mhob mis heblaw am Mis Awst a Mis Rhagfyr.

Un o gyfrifoldebau'r Cyngor yw cynnal mynwentydd Eglwysi Darowen a Llanwrin ac mae'r Cyngor yn gwneud cyfraniad ariannol tuag at gynnal mynwent Eglwys Cemaes, a mynwentydd capeli yng Nghemaes, Cwmlline a Talywern.  Mae'r Cyngor hefyd yn gyfrifol am nifer o feinciau a chysgodydd bws o fewn ardal y gymuned.

Mae'r Cyngor yn cael cyfle i roi barn ar bob cynnig cynllunio o fewn ardal y gymuned ac mae'n chwarae rhan pwysig yn adrodd ar nifer o wasanaethau a gweithgareddau y Cyngor Sir.